©  Photo:

Geospot: Drejø

Leret i klinten blev tidligere udnyttet af Drejø Teglværk.

Drejø var tidligere to selvstændige øer, Drejø mod øst og Skoven mod vest. I dag er øerne bundet sammen af et drej - deraf navnet Drejø.

Øen rummer en stor variation af  kystformer og vestkysten af Skoven har en markant kystklint. Leret i klinten blev tidligere udnyttet af Drejø Teglværk.

Vestkysten af Skoven er en markant kystklint med aflejringer fra Eem og Weichsel. Leret i klinten blev tidligere udnyttet af Drejø Teglværk. (Note: Klinten er pt. kun overfladisk undersøgt).

Connect with us:

Geopark Det Sydfynske Øhav © 2024
English